Techniky mediace

Absolvent kurzu umí:

 • vysvětlit základní pojmy z oblasti mediace, různé teorie komunikace, dokáže využívat techniky vyjednávání, rozpoznává a dokáže překonat různé bariéry v komunikaci,
 • rozpoznat a definovat konflikt a jeho možná ohniska, ovládá možnosti dohod, dokáže rozlišit fáze, cíle a limity mediačního procesu,
 • předávat cílové skupině metody mediačních technik, dokáže s cílovou skupinou nacvičovat mediační techniky,
 • rozpoznat úskalí a možnosti mediace v rodinách,
 • pracovat s metodami mapujícími příběh dítěte od narození do současnosti, jako například techniky předefinování apod.

 

Absolvent kurzu zná:

 • právní rámec přechodu dítěte z biologické rodiny do náhradní rodiny,
 • metody práce s rodinou a jejich teoretická východiska, které vedou k dosažení inkluze,
 • zásady vytváření bezpečí a seznamování, techniky aktivity pomáhající dítěti se adaptovat na nové prostředí,
 • techniky na zpracování fantazií dítěte o vlastních rodičích, ovládá techniky práce na odbourávání dětského strachu, práce se vzpomínkami, ovládá zásady bezpečného setkání dítěte a biologických rodičů.

 

Rozsah kurzu:

 • 64 h – 8 školících dnů.

Formální stránka:

 • Kurz je akreditován u MPSV.
www.packages-seo.comarticle submission seodirectory submission seo