Lektorské dovednosti

Kurz je určen všem těm, kteří se chtějí stát profesionály v prezentacích, veřejném proslovu a lektorství. Jedná se o intenzivní kurz s vynikajícími výsledky. 

 

Kurz se zaměřuje na:

  • Naučit se profesionálnímu přístupu k přípravě a realizaci školení.

  • Pomocí mediálních pomůcek (kamera, magnetofon) vylepšit vnímání sebe sama v pozici lektora.

  • Osvojit si základní dovednosti práce se skupinou.

  • Psychologické základy učení dospělých, zásady andragogiky využitelné v praxi interního lektora, metodika (motivace, AVK, paměť, únava…).

  • Metody. Přehled moderních výukových metod. Jejich správné a efektivní využití, výhody a možná úskalí.

  • Specifika práce se skupinou. Analýza skupiny, jak pracovat s heterogenní skupinou a motivovat účastníky.

  • Design tréninkového programu. Příprava, plánování a struktura výuky, fáze výukového procesu. Jak si dobře připravit výukovou jednotku – výměna nových podnětů, opakování, prověřování a hodnocení.

  • Myšlenkové mapy v práci lektora.

Rozsah kurzu:

  • 32 h – 4 školící dny.

Formální stránka:

  • Kurz je akreditován u MPSV.
www.packages-seo.comarticle submission seodirectory submission seo