Krizová intervence

Kurz slouží spíše jako úvod a základní seznámení s krizovou intervencí. Je určen všem, kteří se potřebují v daném oboru zorientovat, zjistit jestli je to jejich další cesta profesního vývoje. Je určen také všem tě, kteří se mohou při výkonu své práce dostat do kontaktu s člověkem v krizi. 

Absolvent kurzu umí:

  • aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti umět používat při práci s klientem,
  • uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí,
  • základní kompetence pro provázení člověka jeho krizí.

Absolvent kurzu zná:

  • o krizi v životě člověka,
  • chápe kontext krize z hlediska krizové intervence,
  • metody, techniky a principy krizové intervence,
  • úvod do problematiky kvality v krizových službách.

Rozsah kurzu:

  • 16 h – 2 školící dny.

Formální stránka:

  • Kurz je akreditován u MPSV.
www.packages-seo.comarticle submission seodirectory submission seo