Inkluzivní techniky

Kurz inkluzivních technik je určen lektorů, interním lektorů, úředníkům, pracovníkům OSPODu apodobně.

Absolvent kurzu umí:

  • vést, motivovat a pracovat s rodiči s dětmi se specifickými potřebami, pěstouny a dalšími klienty z agendy SPODu,
  • zprostředkovat rodičům s dětmi se speciálními potřebami znalosti a techniky, které jim pomůžou lépe zvládnout klíčové situace, jakými jsou například příchod dětí do rodiny, styk s jeho biologickou rodinou, zvládání odlišností dítěte a jeho začlenění do rodiny a kolektivu ve škole,
  • předat metody a techniky, jak budovat postoj odlišnostem. Metodiku dokáže teoreticky zdůvodnit i prakticky aplikovat,
  • metody práce s rodinou, které vedou k dosažení inkluze, a jejich teoretická východiska,
  • prostřednictvím praktického nácviku předávat a učit modelům a technikám inkluze rodiče s dětmi se speciálními potřebami, pěstouny a další klienty z agendy SPODu.

Absolvent kurzu zná:

  • základní teoretické znalosti z oblasti inkluzivních technik. Zná metody pro podporu týmové práce,
  • různé typy pomůcek, metodických listů, individuálních vzdělávacích plánů a technik, které ulehčí jejich budoucí cílové skupině inkluzi nového člena,
  • techniky mainstreamingu a inkluze. Pozná a dokáže zdůvodnit výhody a nevýhody každé z nich a zdůvodnit vhodnost jejich praktického užití v konkrétních situacích.

Rozsah kurzu:

  • 32 h – 4 školící dny.

Formální stránka:

  • Kurz je akreditován u MPSV.
www.packages-seo.comarticle submission seodirectory submission seo