RealCoaching

Jsme progresivní poradenská personální firma rodinného typu.
Co to znamená?

  • Máme více než 13 leté zkušenosti s firemním poradenstvím, vzděláváním a výběrem zaměstnanců.
  • V našem lektorském týmu máme dvě desítky špičkových lektorů a psychologů, které si pečlivě vybíráme.
  • Dáváme do podnikání naše jméno, a tudíž se nesmiřujeme s polovičatostí.
  • Naši klienti vnímají náš zájem o co největší efekt v praxi.
  • My sami chceme vidět výsledky své práce, a proto poskytujeme našim zákazníkům péči i před a po vzdělávací akci.
  • Máme pod kontrolou celý proces – nevyužíváme lektory, o jejichž kvalitách jsme se opakovaně nepřesvědčili.
  • Do týmu si vybíráme lidi, které zajímají příčiny problémů a nenabízejí líbivá „příručková“ řešení.
  • Se stejnou individuální péčí se věnujeme vzdělávací akci pro 3 osoby jako firemnímu setkání pro stovky osob.
www.packages-seo.comarticle submission seodirectory submission seo